İmar ve Yapı Mevzuatları

RUHSATLAR - İZİNLER - SÜREÇLER
Devir Evrakları Uygunluk Formu

Kiralama Evrakları Uygunluk Formu

Tapu Devri Uygunluk Formu


EOSB Yapı Kullanma İzni Alma Süreci

EOSB Yapı Ruhsatı Alma Süreci

EOSB Kiralama Süreci

EOSB Devir Süreci

EOSB İskan Alma Süreci

EOSB Ünvan Değişikliği SüreciKANUN ve YÖNETMELİKLER
İmar Kanunu

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Yapı Denetim Hakkında Kanun

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

Binalarda Yangın Koruması Hakkında Yönetmelik

Sığınak Yönetmeliği