Sunulan Hizmetler

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde altyapı yönünden bir sorun bulunmamakta, tüm yatırımcılara eşit şartlarda eksiksiz hizmet sağlanmaktadır. Düz bir arazi üzerinde kurulması, bölge içinde her parsel sınırında su, elektrik, doğalgaz, buhar, pis su hattı ve telefon ile destek hizmetlerinin bulunması bölgeyi yeni yatırımlar açısından tercih edilir kılmaktadır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 28.01.2019 tarihinde alınan Genel Kurul Kararı gereği, EOSB tarafından verilen alt yapı hizmet bedellerine yönelik prensipler (Formüller, Tablolar, Fiyat Uygulama yöntemleri) aşağıda verilmiş olup, prensiplere göre fiyat güncellemeleri Yönetim Kurulunca yapılmaktadır.
 
Alt Yapı İmkanları
  • Yol : 1. Sınıf asfalt kaplama.
  • Su : 4-6 bar basınçta.
  • Elektrik : Her parsel sınırında 34.5 kv.
  • Doğalgaz : Her parsel sınırında 4 bar PE boru, 12-19 bar çelik boru.
  • Kanalizasyon : Her parsel sınırında, uygun çapta 200-600 mm. beton boru.
  • Yağmursuyu : Her parsel sınırında.
  • Telefon : Her parsel sınırında istenilen hat sayısında.
Plankote Hizmetleri
İnşaat Ruhsatı
İskan Ruhsatı

Katılım Payı:
Artan Elektrik, İşçilik ve Malzeme fiyatlarından dolayı 1 Nisan 2024'den itibaren geçerli olmak üzere;
Hizmet Karşılıklarının Boş, İnşaat Halinde, Depo, İskan, Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınma Durumuna Göre Tespiti
M. Zeytinoğlu Bulvarı     : 14,50-TL/m
Bulvarlar                           : 9,75 -TL/m
Cadde                                 : 6,75 -TL/m
Ancak, yukarıda parsel cephesine göre aylık birim fiyatlar; çarpılarak uygulanır.
 
Bölgemiz kuruluşlarının ihtiyacı olan
DOĞALGAZ :

Doğalgaz satış fiyatı BOTAŞ Sanayi Serbest Tüketici satış tarifesi uygulanır. Ayrıca kademeli fiyatlandırma devam etmektedir.
I. 2024 Mart ayında gerçekleşen fiyatlar aşağıdaki gibidir.
   Doğalgaz Bedeli OSB ( TL/sm³)   KDM1      : 8,712231
   Doğalgaz Bedeli OSB ( TL/sm³)   KDM2      : 11,536346
   Doğalgaz Bedeli İMİŞEHİR( TL/sm³) KDM1 : 9,043693
   Doğalgaz Bedeli İMİŞEHİR( TL/sm³) KDM2 : 11,867808
   Bu fiyatlara ÖTV ve Taşıma Bedeli Dahildir.
 
II. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde Nisan 2024 ayı için uygulanacak olan ve BOTAŞ A.Ş. tarafından açıklanan doğal gaz fiyat tarifesi aşağıda belirtilmiştir.   
  1. Kademe – 1 fiyatı: 8,549994 TL/Sm³
  2. Kademe – 2 fiyatı:
2.a: % 60 Tüketime uygulanacak fiyat: 11,374109 TL/Sm³
2.b: % 40 Tüketime uygulanacak fiyat: Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nda (OTSP) ilgili yıl ve ayın 1’i (dâhil) ile 25’i (dâhil) arasında oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) aritmetik ortalaması uygulanacaktır.
  1. GRF Tarifesi: Kademe-2 katılımcılarından Altın, Alüminyum, Bakır, Bor, Çinko, Demir/Çelik, Gümüş, Krom, Kurşun ve Magnezyum üretimi ile Petrol Rafinerisi ve Petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterenlerin (NACE KODU LİSTESİNDEKİLERİN) 2023 Yılı Ocak ayı fiili tüketim miktarlarının tamamı için 2022 Yılı Aralık ayının 1’i (dâhil) ile 25’i (dâhil) arasında oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) aritmetik ortalaması uygulanacaktır. (Bölge Müdürlüğümüze beyan ettiğiniz NACE kodunuza göre)
 
GRF FİYATI UYGULANACAK BOTAŞ NACE KODU LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 
Doğal Gaz Hizmet Bedeli: Genel Kurul Prensip kararları doğrultusunda % 0,6 Doğalgaz Hizmet Bedeli EOSB tarafından tüm kullanıcılarından alınır.
   
Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve Taşıma Bedeli Dahil değildir.
 
Fiyatlandırmada doğal gazın 9.155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır.

SU:
Bölgemiz kaynaklarından sağlanmakta olup, kullanma suyu niteliğindedir. İçme suyu olarak kullanılması önerilmemektedir.
Artan Elektrik, İşçilik ve Malzeme fiyatlarından dolayı 1 Nisan 2024'den itibaren geçerli olmak üzere;
 
Satış fiyatlarımız;
Tüketim Aralığı                               Fiyat                                 Ruhsatı Olmayan
0 m³              -  500 m³                    4,70 TL + KDV                  14,10 TL + KDV
501 m³          -  5000 m³                  5,30 TL + KDV                  15,90 TL + KDV
5001 m³        -  20000 m³                5,70 TL + KDV                  17,10 TL + KDV
20001 m³       - 40000 m³                6,50 TL + KDV                  19,50 TL + KDV
40001 m³       - +                             7,10 TL + KDV                  21,30 TL + KDV
Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan firmalardan 3 katı bedel tahsil edilir
 
ATIKSU:
                                                                                        Ruhsatı Olmayan
KUSUP                                        4,50 TL+ KDV                      13,50 TL + KDV
Kirlilik Önleme Payı                   KÖP=(Q)*(ABF)*(KD)     
Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan firmalardan 3 katı bedeltahsil edilir.
ABF (Atık Su Birim Fiyatı) 6,65 TL/m³+KDV
(Q) Aylık Atıksu Miktarı - Debi, Abonenin ilgili ay içinbelirlenen atıksu miktarı (m³)
(KD) Kirlilik Derecesi Toplamı - KD hesabında çıkan değer 20'u aşması halinde 20 KD olarak uygulanır. Bu değer Atıksu Arıtma tesisinin işletme maliyetlerinin artması veya azalması halinde Yönetim Kurulu tarafınca değiştirilebilir.

 
ELEKTRİK:
EOSB'de 2024 Mart ayında gerçekleşen fiyatlar aşağıdaki gibidir.
Elektrik ( TL/Kwh ) : 2,642954
Dağıtım Bedeli ( TL/Kwh ) : 0,109804
İletim Sistemi Kull Bed. ( TL/Kwh ) : 0,166530
Yekdem Bedeli (TL/kwh): 0,043189
 
1 Ocak 2024 tarihi itibariyle elektrik tedarikmaliyetlerimizdeki değişiklik sebebiyle OSB elektrik satış tarifesi revize edilmiştir. Tarife detayları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.


Aktif Enerji Bedeli:
[(PTF_eosb +YEKDEM) x1,0313] TL/kWh
Reaktif Enerji Bedeli:
1,237525TL/KVArh
Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (Tek Terimli ):
0,109804 TL/kWh
Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli):
0,099408 TL/kWh
Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli Güç Bedeli):
7,264725 TL/kW/Ay
Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli Güç Aşım B.):
14,529450 TL/kW/Ay
İletim Sistem Kullanım ve İşletim Bedeli:
0,175000 TL/kWh
1-PTF_eosb: EPİAŞ bünyesindeki gün öncesi piyasasında oluşan saatlik piyasatakas fiyatının OSB’nin saatlik çekişleri ile ağırlıklandırılması ile oluşan fiyatı ifade eder.
2-YEKDEM: Fatura dönemine konu ay için EPİAŞ tarafından açıklanangerçekleşen YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) birim bedelidir.
3-İletim Sistem Kullanım ve İşletim Bedeli yaklaşık bir rakam olup bilgiamaçlı gösterge olarak verilmiştir. Bu rakam TEİAŞ'ın aylık tahakkuk eden fatura meblağına ve aylık EOSB toplam tüketimine göre değişiklik gösterecektir.


*Emreamade Kapasite Bedeli :
8,158849 TL/kW/Ay
*Üreticiler için Dağıtım Bedeli (Tek Terimli):
0,025658 TL/kWh
*Üreticiler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli):
0,018917 TL/kWh
*Üreticiler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli Güç Bedeli):
4,853922 TL/kW/Ay
*Üreticiler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli Güç Aşım Bed.):
9,707843 TL/kW/Ay
*Sadece elektrik üretimi yapan katılımcılara uygulanan bedellerdir.
 
Elektrik alış ve satış fiyatlarımız ilgili aydaki piyasa takas fiyatlarına ve YEKDEM bedellerine bağlı olarak değişkenlik gösterecek ve her ayın elektrik satış fiyatı değişken olacaktır. Aktif enerji birim satışımız tablodaki formüle göre hesap edilerek fatura edilecektir.
 
Fon, Pay ve Vergiler, Dağıtım Bedeli ve TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli aktif enerji satış birim fiyatına ayrıca ilave edilecektir.
 
EPDK'nın Ulusal Elektrik Satış Tarifelerinde değişiklik yapması veya tedarik maliyetlerimizin değişmesi durumunda OSB'nin enerji satış tarifelerini revize etme hakkı saklıdır.

 
SÜPÜRGE OPERASYONU KİRALAMA HİZMET BEDELLERİ
OSB’de bulunan Katılımcı veya Kiracıların talep etmesi halinde süpürge aracının çalışma bedeli TL/saat olarak: 1.000 TL/saat
Ekipmanın tamir bakım onarım maliyetleri ve işçilik maliyetlerine göre Hizmet Bedeli Yönetim Kurulunca tekrar güncellenir.

İTFAİYE BİRİMİNCE VERİLEN HİZMETLER

Koruyucu Teçhizat Kullanımı ve Yangın Malzemesi Kullanımı (2 sertifikalı, 3 gün)260 TL/Kişi
Yangın Savunma Eğitimi (1 Sertifikalı, 2 gün)195 TL/Kişi
Kısa Süreli Yangın Eğitimi ve Tatbikatı (Eğitim Sonuç Raporu düzenlenmesi, 3 saat)1.950 TL/İşletme

Ekipmanın maliyetleri ve işçilik maliyetlerine göre Hizmet Bedeli Yönetim Kurulunca tekrar güncellenir.
Bu fiyatlar 14.12.2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

İMAR ve HARİTA HİZMET BEDELLERİ
1.İmar Çapı Düzenleme Bedeli: 1.000 TL
OSB ‘de bulunan Katılımcıların arsa tahsisi yapılmasından sonra, ilk imar çapı belgesi alınmasından sonraki yeni imar çapı taleplerinde bu bedel katılımcıdan tahsil edilir. (İmar planı tadilatı revizyonlarından sonra talep edilecek ilk imar çapı belgelerinden ücret alınmayacaktır.)

2.Arsa Sınırlarının Belirlenmesi: 2.000 TL

OSB ‘de bulunan Katılımcıların arsa tahsisi yapılmasından sonra, ilk arsa sınırlarının belirlenmesinden sonraki sınır belirleme taleplerinde bu bedel katılımcıdan tahsil edilir.
Hizmet Bedelleri Yönetim Kurulunca günün koşullarına göre yeniden güncellenir.
 
 
İŞGALİYELERDE UYGULANACAK PRENSİP
“OSB'ye ait alan, yol ve benzeri yerlerin OSB Yönetim Kurulunun bilgisi ve onayı alınmadan geçici ya da kalıcı olarak kullanılması halinde (işgaliye); kullanım alanının kullanıma başlanıldığı günden itibaren tespit yılına ait, OSB arazilerinin tahsisi bedelinin birim m² fiyatının % 30’u kadar aylık kullanım bedeli hesaplanarak ilgililerinden ceza olarak tahsil edilir. Kullanılan alanın terk edilmesi veya ilgili mevzuatlarca tahsis/kiralama durumu söz konusu ise gerekli süreç Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yol işgaliyelerinde ise yürürlükte olan trafik ve karayollarında geçen gerekli cezai hükümlerin bedelleri Yönetim Kurulunca uygulanır.”
 
 
ÇEVRE
1- Bölgemizde Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi inşaatına Nisan 2007'de başlanmıştır. 70.000 m² alanda kurulan tesis 18.000 m³/gün (I.Kademe) ile çalışmaya başlamış 2018 yılında kapasite arttırılarak 36.000 m³/gün kapasiteye çıkartılmıştır. Ayrıca 2017 yılında Çamur Kurutma Tesis de devreye alınmıştır.
2- Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıkları olan işletmeler, atıklarını Çevre Bakanlığından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine göndermektedir.
3- Bölgemizde çevre yönetim sistemi çalışmaları kapsamında; Su Kirliliğinin kontrolü açısından: Bölgemiz evsel/endüstriyel atıksuları Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Atıksu Arıtma tesisine deşarj edilmektedir. Bölgemiz Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Çevre Laboratuvarında bölgemiz atıksuları kontrol edilmektedir.
Hava Kirliliğinin Kontrolü açısından: Bölgemiz genelinde doğalgaz kullanıldığı için, hava
kirliliği ile ilgili önemli bir sorun yaşanmamaktadır. EOSB Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında İşletmeler kontrol edilmektedir.
Katı atıklar açısından: İşletmeler evsel atıklarını Belediye Çöplüğüne göndermekte, geri kazanılabilir olanları ise geri kazanım tesislerine göndermektedir. EOSB Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kontroller yapılmaktadır.
Tehlikeli atıklar/maddeler: Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıklar, üretici firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.
Gürültü kirliliği: EOSB genelinde önemli gürültü sorunu yaşanmamakla birlikte, Firmalar gürültü kontrolü yönetmeliğine göre yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
 
Destek Hizmetleri
İtfaiye, Ambulans, Spor Tesisleri (tenis, voleybol, basketbol, restoran), arızalara anında müdahale eden bakım ekipleri.
EOSB Yangın Eğitim Broşürü
EOSB İtfaiye Ders Notu
 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yukarıda sayılan özellikleriyle ülkemizin çevreye saygılı, her türlü alt yapısı hazır, sosyal ve sportif tesisleriyle örnek bir sanayi alanıdır.