Eskişehir OSB’de Yeni Enerji Kaynakları

Eskişehir OSB’de yatırımcılar için en büyük maliyet olan enerjiyi ucuzlatmak ve olası enerji açıklığını azaltmak için yenilenebilir enerji alanında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda Eskişehir OSB sınırları içinde 1 megawatt gücünde güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik güneş enerji santralleri (GES) kurulmuştur.

İlk etapta Eskişehir OSB içerisinde güneş enerjisinden elektrik üretecek olan ve Eskişehir OSB’nin iştiraklerinden olan EEE A.Ş’nin öz kaynaklarıyla kurulan GES üretime geçmiştir. Arkasından Eskişehir OSB tarafından ikinci bir santral yapılmış ve Ekim 2017 tarihi ile devreye alınmıştır.