Arsa Satış Koşulları

Arsa tahsisinden itibaren on beş gün içinde arsa satış tutarının %10’u alınarak ön sözleşme yapılır.
Ön sözleşme tarihinden itibaren:
  • 31 gün içinde %15’i
  • 61 gün içinde %15’i
tahsil edilir. Kalan kısım Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşullarda vadelendirilir. Bu ödemeler gününde yapılmak zorundadır. Ödemelerin aksaması halinde Yönetim Kurulu’nun iptal yetkisi saklıdır.

Yönetim Kurulunun peşin ödeme yapılmasına karar vermesi halinde; Ön Sözleşme tarihinden (%10 luk ödemenin ve 31 gün içinde %15’ini ödenmesi şartı ile) 45 gün içinde arsa bakiyesinin tamamı peşin ödenir ve  %5 indirim uygulanır.

Arsa tahsisi yapılan ancak %10 peşinatını ödemeyen, ön sözleşme yapmayan ve 2 ay içinde %40 ödemeyi gerçekleştirmeyen talipliler ile herhangi bir nedenle arsa tahsisini iade eden veya tahsisi yasa ve yönetmelikler kapsamında iptal eden taliplilere 1 yıl süre geçmeden yeni tahsis yapılmaz.

Arsa satış fiyatına yasa ve yönetmeliklerle kurumlara ödenmesi gereken paylar ilave edilir.

Not
: Döviz ödemelerinde tahsis tarihindeki Merkez Bankası Satış kuru esas alınır.
Daha fazla bilgi için : info@eosb.org.tr ve muhasebe@eosb.org.tr