Asansör Bakımları ve Yıllık Periyodik Kontrolü


5393 sayılı Belediye Kanunu Md.15(s), 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Md. 7(h) ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 35 (l) bendi ile 4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği bina sorumlusu/kat malikleri, asansör/asansörlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmakla, bakım ve periyodik kontrol ücretlerini ödemekle zorunlu tutulmuşlardır. 

Bu kapsamda ilgili idareler (Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri) 2024-2028 yılları için TÜRKAK dan yetkili A tipi muayene kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile protokol imzalamış olup asansör periyodik kontrolünde yetkilidir. Firmanızda kullanmakta olduğunuz asansörlerin periyodik kontrolünün ve ayda bir kez de bakımcı firmanıza asansör bakımının yaptırılması gerekmektedir.